Informace o zpracování osobních údajů

1. Kdo jsme a co zde naleznete?

Jsme venna.studio s.r.o. IČO: 04885236. Pokud jste navštívili náš e-shop www.vennastudio.com, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje. Jsme tzv. správcem vašich osobních údajů. A vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě.

Zde si můžete přečíst, jaké osobní údaje používáme, k čemu je potřebujeme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu je uchováváme. Dozvíte se zde také, kdo obecně může mít k vašim osobním údajům přístup, jaká máte práva a jak je můžete uplatnit.

2. Co si chcete přečíst?

Klikněte na to, co vás zajímá a přečtěte si více:

* Jaké informace o mě můžete zpracovávat?

* Co konkrétně můžete s mými osobními údaji dělat?

* Návštěva webové stránky

* Objednávka zboží

* Statistiky, spokojenost s nákupem, zasílání obchodních sdělení, slevy

* Zodpovídání dotazů

* Kdo může mít k vašim osobním údajům přístup?

* Jaká máte práva?

3. Jaké osobní údaje o vás můžeme zpracovávat?

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Konkrétní rozsah těchto údajů závisí na tom, k čemu údaje používáme. Jde konkrétně o tyto kategorie:

* identifikační údaje (např. jméno, příjmení, informace o společnosti);

* adresní údaje (např. adresa bydliště, sídla, dodací adresa, fakturační adresa);

* kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);

* identifikační údaje vašeho zařízení (IP adresa);

* informace o chování na webu (např. počet návštěv na stránce, způsob využití stránky);

* informace o smlouvě a jejím plnění (např. informace o objednaném výrobku, datum objednávky, datum dodání);

* platební údaje (např. číslo platební karty, číslo bankovního účtu);

* informace o nákupech (např. jak často nakupujete, jaké výrobky jste si koupili, za jakou cenu);

* obsah komunikace s námi (když nám např. napíšete dotaz).

4. Co konkrétně můžeme s vašimi osobními údaji dělat?

Na našem e-shopu si můžete jen tak prohlížet naše výrobky, napsat nám dotaz, nebo provádět objednávky. Dále si můžete přečíst, co konkrétně v těchto případech s vašimi osobními údaji můžeme dělat.

a)Návštěva webové stránky …

Používáme cookies a podobné trackery. Když navštívíte náš web, můžeme vám cookies ukládat do vašeho zařízení a znát některé informace o vašem chování na webu. Informace o cookies najdete zde …

Při použití analytických a reklamních cookies na základě vašeho souhlasu si vás můžeme automatizovaně zařazovat do různých kategorií podle toho, jak náš web používáte. Taková činnost se nazývá profilování.

Nastavení cookies si můžete kdykoliv změnit v cookie liště a např. odvolat souhlasy s použitím cookies, které jste nám dříve dali.

Jak konkrétně zpracováváme vaše osobní údaje při použití cookies?

Použití nezbytných cookies:

Identifikační údaje vašeho zařízení a informace o vašem chování na webu můžeme zpracovávat proto, abychom zajistili fungování našeho webu. Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na fungování webu. Osobní údaje, které si takto uložíme, uchováváme dle technického nastavení cookies. Více informací najdete v Informacích o cookies [https://…/cookies].

Použití analytických cookies:

Identifikační údaje vašeho zařízení a informace o vašem chování na webu můžeme zpracovávat proto, abychom mohli vytvářet statistiky a reporty o užívání webu a mohli ho zlepšovat. Zpracování provádíme na základě vašeho souhlasu s použitím cookies a našeho oprávněného zájmu na zlepšování našeho webu. Osobní údaje, které si takto uložíme, uchováváme dle technického nastavení cookies, max. do odvolání vašeho souhlasu.

Použití reklamních cookies:

Identifikační údaje vašeho zařízení a informace o vašem chování na webu můžeme zpracovávat proto, abychom vám mohli zobrazovat cílenou reklamu na jiných webech. Zpracování provádíme na základě vašeho souhlasu s použitím cookies a souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje, které si takto uložíme, uchováváme dle technického nastavení cookies, max. do odvolání vašeho souhlasu.

b) Objednávka zboží

Objednávku provedete prostřednictvím objednávkového formuláře na našem e-shopu. V souvislosti s objednávkou přitom můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za různými účely.

Identifikační údaje, kontaktní údaje, adresní údaje, platební údaje a informace o smlouvě a jejím plnění potřebujeme k tomu, abychom objednávku mohli vyřídit, uzavřít s vámi kupní smlouvu, a zboží vám dodat (vč. řešení reklamací). Zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy. Bez zpracování údajů vám zboží bohužel prodat nemůžeme. Vaše osobní údaje si za tímto účelem uchováváme 3 roky po skončení smlouvy. V rámci dalších účelů můžeme informace o vás uchovávat i déle.

Taky musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy (např. uchovávat účetní doklady, vyřizovat zákonné reklamace). Informace zpracovávané pro vyřízení objednávky proto zpracováváme i na základě nezbytnosti pro splnění právních povinností. A to po dobu stanovenou právními předpisy. Např. daňové doklady uchováváme 10 let od skončení zdaňovacího období.

Někdy, pokud mezi sebou můžeme mít sporné otázky (např. budeme řešit reklamace), můžeme vaše osobní údaje získané při vyřizování objednávky použít k ochraně našich práv a zájmů. Takové zpracování zakládáme na našem oprávněném zájmu na ochraně našich práv a zájmů. Vaše osobní údaje za tímto účelem uchováváme 10 let od skončení smlouvy (běží promlčecí lhůty) a případně dále do skončení sporu (např. vymožením pohledávky u soudu). Proti zpracování můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

c) Statistiky

Pokud jste si od nás něco koupili, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje používané pro vyřízení objednávky a informace o vašich nákupech pro vytváření statistik o nákupech na našem e-shopu. Takové zpracování zakládáme na našem oprávněném zájmu na zlepšování našich služeb zákazníkům. Za tímto účelem budeme vaše osobní údaje uchovávat 3 roky od skončení našeho smluvního vztahu (např. od dodání zboží a zaplacení kupní ceny). Proti zpracování můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za těmito účely přestaneme.

Zodpovídání dotazů

Můžete nám napsat nebo nám zavolat. V takovém případě zpracováváme vámi sdělené osobní údaje proto, abychom vám mohli na dotaz odpovědět. Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na komunikaci s vámi. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku od poslední komunikace s vámi (kdybyste chtěli na poslední zprávu ještě navázat). Proti zpracování můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

5. Kdo může mít k vašim osobním údajům přístup?

Dle okolností mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny různým osobám, nejčastěji našim dodavatelům. Jelikož se konkrétní dodavatelé mohou v čase měnit, najdete zde pouze jejich kategorie. Seznam konkrétních dodavatelů s přístupem k vašim osobním údajům si můžete kdykoliv vyžádat.

Tyto osoby můžou mít přístup k vašim osobním údajům:

* osoby zajišťující chod e-shopu a našeho software (počítačových systémů) v postavení zpracovatelů osobních údajů,

* osoby zajišťující rozesílání newsletteru v postavení zpracovatelů osobních údajů,

* externí účetní a auditoři (pokud potřebují mít pro splnění smluvních a zákonných povinností přístup k některým vašim osobním údajům),

* právní a daňoví poradci, kteří jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti,

* osoby zajišťující služby platebního styku (portály pro online platby, banky apod.), které potřebujeme proto, abyste nám mohli pohodlně zaplatit,

* provozovatel portálu heureka.cz pro srovnávání produktů v postavení zpracovatele; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu; vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Pokud budete chtít vědět komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme.

Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pokud někdo má mít přístup k vašim osobním údajům, zajistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena.

6. Jaká jsou Vaše práva a jak je u nás můžete uplatnit?

Zde se dozvíte, jaká práva týkající se zpracování vašich osobních údajů u nás můžete uplatnit. Ať už jde o jakékoliv právo, můžete ho u nás uplatnit jakkoliv chcete. Musí být akorát možné ověřit, že žádost skutečně podáváte vy.

Pokud chcete odpověď dostat co nejrychleji, zašlete prosím svou žádost na e-mail info@vennastudio.com.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat. Ideálně na adrese info@vennastudio.com.

Pokud chcete odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení (nabídek našich produktů a služeb), stačí se odhlásit z odběru obchodních sdělení kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení. Můžete také písemně na adresu info@vennastudio.com.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii vašich osobních údajů vám dáme bezplatně. Pokud byste měli zájem o více kopií, můžeme od vás požadovat nezbytnou úhradu nákladů.

Právo na opravu

Zjistili jste, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje? Pak máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Dále máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

* vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

* vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;

* odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění tyto osobní údaje dále zpracovávat;

* vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že její oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;

* existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Ačkoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nebo požádáte o výmaz vašich osobních údajů, ne vždy můžeme vaše údaje smazat. Někdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Pak vás ale budeme informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

* zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;

* již vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;

* vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě omezíme zpracování do doby posouzení, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat. Nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro plnění smlouvy, můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. A dále abychom je případně předali dalšímu vámi vybranému správci osobních údajů.

Právo na stížnost

Myslíte si, že výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná? Nebo že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva? Můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů dostupného na stránce https://www.uoou.cz/.